top of page
pankromatika logo.png

Ka’da 2015 yılında Pankromatika adıyla alanında yetkin birçok ismin dahil olduğu üretim odaklı kapsamlı bir program hayata geçirildi. Görsel üretimin kültürden, dilin ihtimallerinden, edebiyattan, sanat tarihinden, eleştiriden, tasarıdan ve bellekten ayrı olamayacağından hareketle Pankromatika, sanata dair hem akademik hem de yaşamsal bilgi ve deneyimin, görüntü üretim araçlarıyla kendini ifade eden kişilerle buluşmasına ve uzun soluklu, sorgulayıcı bir üretimi tetiklemesine olanak sağlamak amacıyla oluşturuldu. Pankromatika her dönem 6 ay süreli bir program olarak gerçekleşti. Bu süreçte kavramsal dersler, katılımcıların üretim sürecini destekleyecek buluşmalar ve ayrıca Ankara ve İstanbul’da sanatçı atölyesi ziyaretleri gerçekleştirildi.

 

Programın ilk üç yılı Unutmak, Hatırlamak, Kaybetmek temalarıyla gerçekleşti.

Pankromatika, görsel tabanlı işler üreten sanatçılar için bir görsel kültür programıdır. Bununla birlikte görsel kültürle ilgilenen her seviyeden katılımcıya da atölyelere katılma imkanı sunar. Pankromatika ile amaçlanan, sanata dair hem akademik hem de yaşamsal bilgi ve deneyimin, lens tabanlı çalışmalarla kendini ifade eden ya da bu alanda bilgiye erişmek isteyen insanlarla buluşmasına ve uzun soluklu, sorgulayıcı bir üretimi/düşünsel süreci tetiklemesine olanak sağlamaktır.

İŞLEYİŞ
 

Pankromatika sekiz aylık bir sürede gerçekleşir ve farklı Kavramsal Atölyeler ile Sanatçı Atölyesi Ziyaretlerinden oluşur. Kavramsal atölyelerin her biri haftada bir gün gerçekleşir; ortalama iki saatten oluşur ve dört, sekiz ya da on iki hafta sürer. 

 

Sanatçı Atölyesi Ziyaretleri ise hem sanatçıların hem de katılımcıların programları gözetilerek Pankromatika sürecinde iki ya da üç haftada bir gerçekleşir. Ankara ve İstanbul’da gerçekleşen Atölye Ziyaretlerinde hafta sonları bir ya da iki sanatçının atölyesi ziyaret edilerek hem ziyaret edilen sanatçıların üretim pratiklerini kendilerinden dinleme fırsatı, hem de Pankromatika katılımcılarının portfolyalarını/projelerini sanatçılarla tartışma imkanı yaratılır. 

KATILIMCILAR


Programa iki farklı şekilde katılmak mümkündür:

İlk grup, tüm programı tamamlama taahhüdünde bulunan, bu kapsamda atölye ziyaretlerine  de katılıp işler üreterek Pankromatika’yı tamamlayacak olan çekirdek katılımcılardan oluşacaktır. Çekirdek Katılımcılar hafta içinde gerçekleşecek tüm kavramsal atölyelere katılmak zorundadır. Hafta sonu gerçekleşecek kavramsal atölyelere katılıp katılmamayı ise kendileri seçerler. 

 

İkinci grup ise Pankromatika’da gerçekleşecek kavramsal atölyeleri dışarıdan takip edebilecek, yani yalnızca katılmak istedikleri dersler için önceden kayıt yaptırarak ücret ödeyecek olan izleyici katılımcılardan oluşur. İzleyici Katılımcılar iş üretmekle yükümlü değildir ve sanatçı atölyesi ziyaretlerine katılmazlar.

bottom of page