top of page

arşival karanlık oda

Arşival Karanlık Oda Atölyesi, temel karanlık oda bilgisine sahip olanların fotoğrafın kimyasına ait bildiklerini daha da derinleştirmelerine olanak yaratan yeni bir atölye. Film yıkama ve baskı süreçlerinde arşival metodlar ve kimyasal tercihlerle daha uzun ömürlü negatiflere ve baskılara sahip olabiliyoruz. Bunun yanı sıra tüm süreci kişisel tercihlerimiz üzerinden yeniden inşa ederek kendi standartlarımızı yaratıyoruz. Ayrıca tüm bu sürecin sonunda arşival metdolarla ürettiğimiz negatif ve pozitiflerimizi yine hangi arşival malzemelerle saklayabileceğimizin ip uçlarını da paylaşıyoruz.  

3 hafta
haftada 2 gün
tek grup
pazartesi & çarşamba
19.00-22.00
kontenjan 6 kişi

1. Hafta:

Pazartesi:

Pratik kimya bilgileri:
Asitler
bazlar ve Ph
Solüsyonların hazırlanması ve seyreltilmesi
Beher vs Mezur
Termometre ve kalibrasyon

Çarşamba:

Pozlama:
Stouffer tabletlerin kullanımı
Pozlama & Stop meseleleri
Logaritmik poz hesapları

Film testi::
Makine ve film kalibrasyonu

 

2. Hafta:

Pazartesi:

Kalibre edilen filmlerin değerlendirmesi, 
sorunların giderilmesi 
ve kontrollü ışıkta fotoğraf çekimi

Çarşamba:

Arşival Film Yıkma Aşamaları:
Film ve tank ısısı kontrolü
Geliştirme // Durdur(ma)ma
İki aşamalı sabitleme, asit veya alkalin sabitleyiciler
HCA ve Arşival yıkama
Durulama ve Kurutma

3. Hafta:

Pazartesi:

Arşival Baskı aşamaları:
Poz kalibrasyonu Stouffer
Geliştirme // Durdur(ma)ma
İki aşamalı sabitleme, asit veya alkalin sabitleyiciler
HCA ve Arşival yıkama

Çarşamba:

Arşival Ton Banyoları ve Değerlendirme:
Arşival olmayan tonerler
Arşival Sülfit, selenyum ve altın tonerler
Gümüş baskıların yıpranmasındaki faktörler
Acid-Free malzemeler
Arşival malzemeler hakkında bilgi (PP, Kağıtlar vs.)

Atölye danışmanı:

Oğuz Karakütük
Serdar Bilici

_600x424_378780_285870701458161_950805690_n.jpg
bottom of page