top of page

yıldızlara bakmak

Oyuncuların, filmlerle kurduğumuz ilişkide önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu kişiler yıldız unvanına sahip olduklarında söz konusu ilişki daha farklı bir boyut kazanır. Yıldızlar, ticari açıdan başarılı filmlerde başrollerde perdeye gelen, ulusal ya da uluslararası ölçekte tanınan ve seçkin kişiler olarak değerlendirilen oyunculardır.

Çok sayıda izleyici hangi filmi izleyeceğine yıldız isimleri temel alarak karar verir. Bu nedenle yıldızlar sinema endüstrilerinde güçlü birer konum kazanmışlardır. Kısaca belirtmek gerekirse, yıldızlar filmleri satarlar. Bir yıldız, oynadığı çeşitli filmlerdeki performanslarıyla ve gazeteler, magazin dergileri, televizyon, web sayfaları gibi farklı mecralardaki görünümleriyle bir kimlik oluşturur. Yıldızlık yalnızca sinemaya özgü bir olgu değildir. Yıldızlık olgusu, modernlik, şöhret, seçkinlik, statü, yüz-ses- beden, persona (kimlik), karizma, özel alan ve kamusal alan, başarı, rekabet, moda, arzu, meta kültürü, ideoloji gibi kavramlarla birlikte ele alınır.

Sinemanın ilk yıllarında tanınmış oyuncular bulunmakla beraber yıldız sistemi, genellikle ABD’de stüdyo sisteminin, yani Hollywood’un yükselişiyle ilişkilendirilir. Hollywood, dünyaca ünlü yıldız oyuncuları nedeniyle, Yunan mitolojisindeki tanrıların evi sayılan Olympos’a benzetilmiştir. Ancak hemen her ülke sineması zaman içinde kendi yıldızlarını oluşturmuş ve bu yıldızlar aracılığıyla seyircisiyle ilişkisini güçlendirmiştir. Yıldızlar modern ikonlardır. Bazı yıldızları, western, kara film (film noir), müzikal, güldürü gibi popüler filmsel türlerin birer parçası olarak değerlendirmek mümkündür. Bazı yıldızlar ise birden fazla filmsel türün örneklerinde oynamış, aynı zamanda tür sinemasının dışındaki “yönetmen filmleri”nde de başarılı olmuştur. Yalnızca ticari sinemanın değil, gerçek yıldızlarının yönetmenler olduğu söylenen “sanat sineması”nın da yıldız oyuncuları bulunmaktadır.

Akademik bir alan olarak film çalışmalarının yıldızlık olgusuna ilgisi 1970lerin sonu ile 1980lerin başına uzanır. Yıldızlara ve yıldızlık olgusuna odaklanan metinlere göre, bir yıldızın kimliği sabit bir anlamlar bütünü değil, endüstri (yıldız sistemi), yıldız imajları (kitle iletişim araçları) ve toplum (izleyiciler tarafından yıldız imajlarının tüketimi) arasındaki dinamik etkileşimin bir toplamıdır. Yıldızlar, belli bir zamanda ve belli bir yerdeki ahlaki, toplumsal ve ideolojik değerleri yoğunlaştırmakla ilişkilendirilir. Yıldız oyuncular yerli kültürel kodların göstergeleridir. Jestler, sözcükler, konuşmadaki vurgulamalar, tutumlar, pozlar – tüm bunlar bir ülkenin yıldız oyuncularını diğerlerininkinden ayırır, yani kültürlerin çoğulluğunu doğrular.

8 hafta

haftada bir gün
tek grup
salı
19.00-22.00
kontenjan 35 kişi

Atölye danışmanı:

Nejat Ulusay

Ankara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon-Sinema Bölümü mezunu. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Programı’nda gerçekleştirdi. Doktorasını İngiltere’de, Warwick Üniversitesi, Film ve Televizyon Çalışmaları Bölümü’nde yaptı. 1987’den beri öğretim üyesi olarak çalıştığı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 2017 yılında emekli oldu. Melez İmgeler: Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar adlı bir kitabı bulunmaktadır.

Atölye bedeli:

Tam 500₺ KDV
Öğrenci 400₺ KDV /
Lise ve üniversite lisans öğrencileri
Atölye bedeli, atölyenin 5. haftasına kadar 2 taksit halinde ödenebilir. 

“Yıldızlara Bakmak” başlıklı atölye, yukarıda aktarılanlar çerçevesinde, dünden bugüne, dünyanın farklı ülke sinemalarından örneklerle yıldızları, onlarla ve onlar aracılığıyla hayatla ilişkimizi anlamaya çalışmayı amaçlamaktadır. Atölyede, popüler filmsel türler ve çağdaş ‘blockbuster’lardan sanat sinemasına, farklı kategorilerdeki filmlerle birlikte anılan yıldızlar ele alınacaktır. Bunlar arasında Charlie Chaplin, Marlon Brando, Meryl Streep, Robert De Niro, Nicole Kidman, Alain Delon, Jeanne Moreau, Juliette Binochet, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Penélope Cruz, Gael Garcia Bernal, Zhang Ziyi, Aishwarya Rai, Ayhan Işık, Türkan Şoray, Müjde Ar gibi yıldız oyuncular ve yeni kuşaklardan isimler yer almaktadır. Sekiz hafta sürecek olan atölye salı günleri gerçekleştirilecek ve 5 Kasım 2019 tarihinde başlayıp 24 Aralık 2019 tarihinde sona erecektir.

bottom of page