top of page

alternatif baskı:
vandyke

Fotoğrafın keşfinden günümüze, ışık ile oluşan görüntüyü kayıt edebilmek için sayısız yöntemler geliştirilmiş ve bu yöntemlerin bazıları zaman içerisinde önemini yitirmiş, birçoğu ise fotoğraf endüstrisinin sunduğu yüksek hayli karlı ve oldukça standartlaştırılmış seçenekler karşısında tutunamamışlardır.

“Alternatif fotoğraf” terimi bugün ticari üretimi olmayan tarihi fotoğraf tekniklerinin büyük bir kısmına verilen bir isimdir. 1960’larda alternatif fotoğraf, fotoğraf endüstrisinin tekeline ve sınırlı ürünler üzerine uzmanlaşmasına karşı bir slogan olarak doğmuştur. Alternatif fotoğrafçılık gerek eski gerekse yeni fotoğraf tekniklerini barındıran uçsuz bucaksız bir dünya sunar. Günümüzde birçok fotoğrafçı özgürlük, ilham ve özgünlük arayışında 19. yüzyıl fotoğrafının nesnel gerçekliği ile uğraşmayı tercih ediyor.

Alternatif baskı atölyesinin amacı, tarihi fotoğraf tekniklerini sayısal teknolojinin olanakları ile birleştirerek, fotoğrafın geçmişindeki zengin repertuarını kullanarak çağdaş fotoğraflar üretmektir. Fotoğrafın geçmişindeki kimyasal foto-grafik yöntemlerinin sayısal teknolojiler ile melezlenmesi yoluyla farklı fotoğraf üretme olanaklarının keşfedilmesidir.

Atölye katılımcılarına;
-Geleneksel cyanotype solüsyonları 2 adet 50 ml’lik (yaklaşık 100 baskı),
-VanDykeBrown solüsyonu 100ml (yaklaşık 50 baskı),
-Ölçüm için şırıngalar, damlalıklar verilecektir.
-Fixer vb. kimyasal gereksinimler ortak kullanım için hazırlanacaktır.

Katılımcılar atölye saatleri dışında randevu alarak karanlık odayı bedelsiz kullanabilecektir. Baskı aşamasında kullanılacak kağıt, pigment ve negatif gibi malzemeleri katılımcılar kendileri temin edecektir.

6 hafta
haftada 1 gün
perşembe
19:00-21:30
kontenjan 8 kişi

Atölye danışmanı:

Serdar Bilici

Atölye bedeli:

Bizimle iletişime geçin!

Atölye katılımcılarına verilecek malzemelerin tedarik edilebilmesi için kayıt sırasında 100₺ tutarındaki ön ödemenin yapılması gerekmektedir.

© Ka Atölye, Alternatif Baskı atölyesinden
bottom of page