top of page

ali saltan ile anlatmanın
başka halleri

Görmenin, göstermenin ve anlatabilmenin imkanlarını soruşturan ve atölye katılımcılarıyla birlikte üretim pratiğini teorik olarak irdeleyen Anlatmanın Başka İhtimalleri, belgesel fotoğrafa farklı açılardan yaklaşmayı deniyor. 8 hafta sürecek olan Anlatmanın Başka İhtimalleri atölyesinde her hafta doğrudan ya da dolaylı olarak belgesel fotoğraf bağlamında farklı metinler ve görme biçimleri üzerine tartışırken bir belgesel fotoğraf projesinin ortaya çıkarılış süreci ele alınacak, örnek işler üzerinde durulacaktır. Atölye belgesel fotoğraf kapsamında metin okuma ve tartışma üzerine kurgulanmıştır.

Atölye bedeli:

Bizimle iletişime geçin!

gallery-08.jpg

2 hafta

hafta sonu
cumartesi & pazar
14.00-18.00
kontenjan 8 kişi

Atölye danışmanı:

Ali Saltan

2006 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden;
2010 yılında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’ndan mezun oldu. Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri’nde doktara öğrencisidir. 2005 yılından bu güne belgesel fotoğraf ve fotoröportaj alanında fotoğraf çalışmaları, üretmekte, eğitimler

vermekte ve fotoğraf üzerine yazmaktadır. Geri Dönüşümün Görünmeyen Yüzleri: Sokak Toplayıcıları, Novemedli Kadın Direnişçiler, Çadırkent Ankara: Tekel İşçileri, Bordertrip (Ruben Mangasaryan ile birlikte Ermenistan-Türkiye Sınırı), Merhabarev/Kars-Gümrü (Fotoroportaj.org-Patker Photo işbirliği ile), Van’ın Mültecileri, Nehrin Öteki Yakası, İstanbul’un Artığı (artık işler kolektifi ile fotoğraf ve video enstalasyonu) 

çalışmalarından bazılarıdır.

bottom of page