top of page

ileri seviye
aydınlık oda

Sayısal görüntülerin günlük hayatımızın bir parçası olduğu, farklı birçok kanaldan foto-grafik görüntülere maruz kaldığımız bu dönemde, nitelikli görüntüleri elde etmek için sayısal görüntü işleme araçlarına hakim olmak kaçınılmaz ve vazgeçilmez hale geldi. 

İleri Seviye Aydınlık Oda atölyesinde sayısal fotoğrafların maksimum renk verisinin aktarılması, işlenmesi ve baskı aşamasına hazır hale getirilebilmesi için gerekli renk yönetimi ve ileri görüntü işleme temelleri anlatılacaktır. Fotoğrafların kayıpsız işlenme prensipleri yanında, görüntü işleme araçlarının en güçlü yanı olan katman ve maskeleme özelliklerini kullanarak müdahalesiz gibi görünen kompozit görüntüler oluşturmanın yöntemlerinden bahsedilecektir.

1. Hafta:

 

Renk Yönetimi
Renk uzayları, görüntü modları, bit derinliği ve renk kanalları kavramları
İdeal renk yönetimi iş akışının kurulması

 

Seçim Araçları
Dörtgen ve kement seçim araçlarının kullanımı
Hızlı maskeleme ve maske iyileştirme temel araçları, ton seçimleri ve maske iyileştirme araçları

 

2. Hafta:

 

Katmanlar
Normal katmanlar ve ayarlama katmanları kullanılarak görüntü işleme
Katman modlarının özellikleri

Maskeleme
Farklı katmanlardaki görüntüleri maskeleme ve maskelerin kullanılarak
pikselleri değiştirmeden görüntü işleme

3. Hafta:

 

Fırçalar

İleri seviye fırça kontrolleri ve fırça oluşturma
Özgün fırçalar oluşturarak maske iyileştirme

 

Filtreler

Temel filtreler, katmanlar ve maskeler ile gelişmiş filtre kullanımları

 

4. Hafta:

 

Aksiyon Oluşturma

Sık kullanılan işlemler için aksiyon oluşturma

 

Kompozit Görüntü Oluşturma

Çok katmanlı foto-grafik görüntüler oluşturulması

2 hafta

haftada 2 gün
tek grup
cumartesi & pazar
14.00-16.00
kontenjan 6-20 kişi

Atölye danışmanı:

İlker Yavuz
Serdar Bilici

Composite photograph of Jean Younkers holding an elephant in a laundry basket
bottom of page